Weź udział w rekrutacji
na stanowisko
fotografa-podróżnika.

Zwycięzca wyłoniony na drodze trzyetapowego konkursu pojedzie w tygodniową podróż, by przygotować reportaż z dowolnie wybranego zakątka Europy.

Otrzyma ponadto aparat z 30-krotnym zoomem Fujifilm HS35. Tym modelem zbliży wymarzone miejsce.

Fujifilm gwarantuje wynagrodzenie wysokości 2000 złotych netto oraz pokrycie kosztów wyprawy. więcej


Fujifilm HS35

Zbliż Europę III – pierwsze zadanie

2013-08-14

Aby wziąć udział w konkursie, należy w dniach 14-25 sierpnia zarejestrować się w konkursie Zbliż Europę III poprzez formularz podany na stronie www.zblizeurope.fujifilm.pl

Zapoznaj się z regulaminem konkursu: http://www.zblizeurope.fujifilm.pl/regulamin.html
I zadanie – opis i kryteria

W dniach 14-25 sierpnia wgraj w swoim profilu na stronie www.zblizeurope.fujifilm.pl fotografię o tematyce ZBLIŻENIE.

OPIS ZADANIA

W dniach 14-25 sierpnia wgraj w swoim profilu na stronie www.zblizeurope.fujifilm.pl fotografię o tematyce ZBLIŻENIE.

Zgłaszając fotografię do konkursu, uczestnik zastrzega, że jest jej autorem i jest ona wolna od wszelkich wad, w szczególności - wad prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności także, że wszystkie osoby widoczne na fotografii wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku.

Organizator wyraża zgodę, by ze względu na charakter fotografii cyfrowej dokonywać modyfikacji/edycji fotografii zgłaszanych do konkursu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że będzie on uprawniony do odrzucenia fotografii, która w sposób znaczący zniekształca utrwalony na fotografii obraz.

Zgłaszana fotografia może brać udział w innym konkursie fotograficznym. 

Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem (marka, typ).

W przypadku potwierdzenia, iż fotografia zgłoszona na konkurs nie jest dziełem jego uczestnika, zespół organizatora bądź inny upoważniony przez niego podmiot będzie uprawniony do usunięcia fotografii z udziału w konkursie.

W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich przeciwko organizatorowi bądź jakikolwiek podmiot z grupy kapitałowej FUJIFILM w związku z korzystaniem z fotografii zgłoszonej do konkursu przez uczestnika, uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich oraz za wyrządzoną im szkodę. 

KRYTERIA

  1. kompozycyjna poprawność,
  2. pomysłowość,
  3. niebanalnepodejście do tematu,
  4. zgodność fotografii z tematyką (Zbliżenie)

POWODZENIA!